Indiana University
IUSM IU
IU School of Medicine
Lang Li Lab
back BACK
People - Lang Li Lab


Group Leader
Lang Li
Lang Li
Associate Professor
Department of Medical and Molecular Genetics
Indiana Univeristy School of Medicine
317-274-4332

Lab Member
Scott Alexander
Scott Alexander
Bioinformatics Graduate Student
Chienwei Chiang
Chienwei Chiang
Scientific Programmer
Sriharsha Guntupalli
Sriharsha Guntupalli
Bioinformatics Graduate Student
Xu Han
Xu Han
Graduate Student
Pharmacology and Toxicology
Rohit Jadhav
Rohit Jadhav
Bioinformatics Graduate Student
CCBB
IUSM
Guanglong Jiang
Guanglong Jiang
Scientific Programmer
Shreyas Karnik
Shreyas Karnik
Bioinformatics Student
Prasad Koneru
Prasad Koneru
Bioinformatics Graduate Student
CCBB
IUSM
Hrishikesh Lokhande
Hrishikesh Lokhande
Bioinformatics Graduate Student
CCBB
IUSM
Sammed Mandape
Sammed Mandape
Bioinformatics Graduate Student
Santosh Philips
Santosh Philips
Bioinformatics PhD Student
Abhinita Subhadarshini
Abhinita Subhadarshini
Scientific Programmer
Zhiping Wang
Zhiping Wang
Ph.D. Student/Application-Developer
317-278-6556
Heng-yi Wu
Heng-yi Wu
Visiting Student
Pengyue Zhang
Pengyue Zhang
Biostatistics Student

Alumni
Faouzi Azzouz - fazzouz@iu.edu
Zhuokai Li - zl8@umail.iu.edu
Wang Yu - yw23@iu.edu